RODO

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wchodzącego w życie 25 maja 2018 roku informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Nazwa: AQUAFOREST SP. Z O.O. SP.K.
Adres: UL. STAROWIEJSKA 18, 32-800 BRZESKO, POLSKA
Telefon: +48 14 691 79 79
Email: odo@aquaforest.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
A. Kontaktu i wymiany korespondencji.
B. Informacyjnych
C. Marketingowych
D. Rekrutacji

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
Udzielenie Państwa zgody – zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a, b, c, d, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku oraz przepisów prawa.

4. W razie konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom:
Podmiotom upoważnionym na podstawie prawa, firmom zapewniającym hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania, firmom pocztowym i kurierskim, operatorom płatności internetowych i kart kredytowych

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres:
Określony przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia zgody lub prawnie uzasadnionego interesu do momentu przesłania prośby o usunięcie danych.

6. Posiadają Państwo prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – jeżeli dopuszcza to przepis prawa lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. Podanie danych jest:
Dobrowolne lub na podstawie przepisów prawa powodującego stosunek prawny, który jest obowiązkowy w celu wykonania umowy ewentualnie w celu prawnego interesu administratora, który chce wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.

8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Zastrzegamy, że możemy wprowadzać zmiany wymagane przepisami prawa w niniejszym dokumencie. Nowa wersja dokumentu za każdym razem będzie opublikowana na naszej stronie.

INFORMACJE DLA:
PRACOWNIKÓW I BYŁYCH PRACOWNIKÓW