fbpx

Di Resin

PERFECT FOR
,
BUY

Gotowa do użytku wysokiej jakości żywica przeznaczona do demineralizacji wody. Stworzona do stosowania w filtrach odwróconej osmozy głównie jako ostatni etap oczyszczania wody kranowej. Demineralization Resin jest idealna do produkcji całkowicie zdemineralizowanej wody. Gwarantuje wodę wolną od krzemianów, dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń.

Dozowanie: Żywicę umieścić w korpusie filtra jako ostatni stopień filtracji. Żywicę należy wymieniać, kiedy TDS zaczyna wskazywać więcej niż 001.

Warto wiedzieć: Działa drażniąco na oczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.