fbpx

Stone Fix

Aquaforest / Produkty / Aquascaping / Stone Fix
PERFECT FOR
BUY

Specjalistyczny klej do akwarium

Szybkowiążący i bardzo wydajny klej na bazie cementu. Przeznaczony do łączenia ze sobą dużych elementów skały żywej oraz ceramicznej. Nie zawiera związków toksycznych, dzięki czemu jest bezpieczny dla ryb oraz bezkręgowców. Nie reaguje z wodą morską i nie zmienia jej odczynu. Sposób użycia: niewielką ilość kleju wymieszać z wodą do uzyskania jednolitej, plastycznej konsystencji. Natychmiast rozpocząć łączenie elementów. Zalecamy klejenie poza akwarium. W razie konieczności klejenia pod wodą należy wyłączyć wszystkie pompy cyrkulacyjne oraz obiegowe, skleić pojedyncze elementy i pozostawić do związania na ok. 15 minut. Chwilowe zmętnienie wody nie jest szkodliwe. W zasiedlonych zbiornikach ze względu na możliwy wzrost pH po użyciu Stone Fix zalecamy kleić nie więcej niż 2-3 małe elementy na dobę. Zawiera: cement portlandzki. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, w oryginalnym opakowaniu przez okres 12 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Klej do aquascapingu

Dozowanie: 

  • 50 ml wody na 100 g Stone Fix.
  • Należy dodawać niewielkie ilości proszku do wody mieszając przez cały czas.
  • Dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

Warto wiedzieć: Zawartość chromu (VI) nie przekracza 2 ppm w okresie ważności wyrobu. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. Nie wdychać pyłu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

Stone Fix
Linked products:
Linked categories: