fbpx
PERFECT FOR
BUY

Utrzymuje stały poziom wapnia oraz reguluje pH w akwariach rafowych

Środek do utrzymywania stałego poziomu wapnia oraz regulacji pH w akwariach rafowych. W wodzie morskiej stała wartość wapnia jest niezbędna do prawidłowego rozwoju koralowców i alg wapiennych. Zalecany poziom wapnia w akwariach rafowych wynosi 380-460 mg/l (ppm).

Dozowanie: Rozpuścić 50 g Calcium w 1000 ml wody RODI.  Dawkowanie należy ustalić na podstawie testów wody i dziennej konsumpcji koralowców. Przed użyciem preparatu zalecane jest zmierzenie stężenia wapnia. 100 ml roztworu Calcium podnosi poziom wapnia w 100 l wody o 18 mg/l (ppm). Nadaje się do doraźnego stosowania w celu jednorazowego podniesienia poziomu wapnia. 10 g Calcium w 100 l wody podnosi poziom wapnia o ok. 36 mg/l (ppm). Nie zalecamy podnoszenia poziomu wapnia o więcej niż 20 ppm na dobę. W celu utrzymania równowagi jonowej należy stosować także KH Buffer oraz Reef Mineral Salt. Calcium i Magnesium można łączyć, sporządzając jeden roztwór.

Warto wiedzieć: Zawiera CaCl2. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Produkt do użycia tylko w akwarium. Nie nadaje się do spożycia. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Są to naturalne pozostałości, które są całkowicie bezpieczne.

Linked products:
Linked categories:

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

Yes, it’s possible to make stronger solutions of Calcium and Magnesium. In order to keep it safe, we recommend preparing doses maxiumum 2 or 3 times stronger. Solution of higher concentration may clog the pump. KH Buffer is a saturated solution, therefore you can’t get higher concentration.

How to use and prepare Component 1+2+3+ – Balling Method solutions using Aquaforest products