fbpx
PERFECT FOR
, , , ,
BUY

W zamkniętym systemie akwariowym często dochodzi do zachwiania parametrów. Wydajny system filtracji lub przedawkowanie środków obniżających nutrienty może powodować drastyczną redukcję poziomu azotanów. Ich zbyt niskie stężenie w wodzie morskiej może spowodować spowolniony wzrost koralowców.

AF NO3+ to produkt podnoszący poziom azotanów w akwariach morskich. Problem zbyt niskiego NO3 najczęściej dotyka akwariów z dużą liczbą koralowców, przy jednoczesnej niewielkiej liczbie ryb. AF NO3+ to źródło czystych azotanów, których odpowiedni poziom jest niezbędny do prawidłowego wzrostu koralowców. Stężenie azotanów jest mocno uzależnione od poziomu fosforanów w wodzie. Przed przystąpieniem do podniesienia poziomu NO3 w akwarium, należy sprawdzić stężenie PO4. W akwarium morskim stosunek azotu do fosforu powinien wynosić 16:1. Utrzymanie go w takich proporcjach, pozwala na zachowanie odpowiedniej równowagi chemicznej w zbiorniku i uchronienie go przed wzmożonym rozwojem glonów.

AF NO3+ to produkt linii Aquaforest Lab stworzonej dla akwarystów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad parametrami panującymi w ich zbiorniku. Przed zastosowaniem zalecamy zbadanie zarówno poziomu NO3, jak i PO4 oraz stopniowe dozowanie aż do uzyskania pożądanego poziomu azotanów.

Produkt w wygodnym i bezpiecznym opakowaniu, do zastosowania w akwarium morskim.

Dozowanie

  • 1 ml AF NO3+ dodany do 100 l wody w akwarium podnosi poziom azotanów o 0,5 mg/l (ppm)
  • Maksymalna zalecana dawka dzienna wynosi:1 ml/100 l wody
  • Optymalna wartość NO3  w akwarium morskim wynosi 1-4 mg/l (ppm)
  • Sprawdzaj często poziom azotanów i dozuj AF NO3+ tylko, kiedy jest zbyt niski
  • Upewnij się, że poziom fosforanów jest właściwy i używasz dokładnego testu