KH Plus

Wysoko skoncentrowany roztwór podnoszący twardość węglanową w akwariach morskich. KH Plus został stworzony z myślą o wyrównywaniu nagłych spadków twardości węglanowej i przywróceniu równowagi jonowej w akwarium. Odpowiednia wartość jonów węglanowych w akwarium morskim jest koralowcom niezbędna do budowy szkieletów i zdrowego rozwoju. Dzięki obecności jonów węglanowych możliwe jest utrzymanie pH na stabilnym poziomie.

10 ml roztworu podnosi twardość węglanową o 0,5 dKH w 100 l wody.
Twardość KH w akwarium rafowym powinna wynosić ok. 6,5-8,5 dKH. Nie podnosić twardości węglanowej o więcej niż 0.5 dKH na 24 godziny.
Przed próbą podniesienia lub skorygowania poziomu wapnia i zasadowości, zalecamy upewnić się, że poziom magnezu mieści się w zalecanym zakresie.

Ze względu na wysoką koncentrację produktu, po kontakcie z wodą z KH Plus może wytrącać się biały, galaretowaty osad. Jest to zjawisko całkowicie naturalne i bezpieczne dla akwarium. Żeby ułatwić rozpuszczanie osadu wylot pompy dozującej KH Plus najlepiej umieścić w dużym przepływie wody.