Vanadium

ZASTOSOWANIE
KUP

Suplement zawiera skoncentrowany wanad. Wanad jest ważnym aktywatorem enzymów, uczestniczy również w metabolizmie węglowodanów oraz mineralizacji szkieletów. Pierwiastek ten jest regularnie zużywany przez mieszkańców akwarium, dlatego w celu zapewnienia warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, należy go systematycznie dozować do akwarium.

1 ml produktu zwiększa poziom wanadu o  0.001 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany poziom wanadu w wodzie akwariowej to 0.001 – 0.0025 mg/l (ppm) Zalecamy dawkowanie na podstawie wyników testów ICP-OES. Dawkowanie powinno być ustalone na podstawie konsumpcji mikroelementów w akwarium. Należy pamiętać, że każde akwarium jest inne, a dawkowanie jest zależne od obsady koralowców i indywidualnego zapotrzebowania. Zarówno niedobór, jak i nadmiar mikroelementów wpływa niekorzystnie na kondycję mieszkańców akwarium, dlatego dozowanie preparatu należy dobrać i modyfikować na podstawie regularnych testów wody Aquaforest Lab.